Welkom


Blog van VerzekeringsNieuws met interviews, opinies en achtergronden bij van alles over verzekeringen en geld.

vrijdag 21 januari 2011

Listige verzekeraars proberen minister voor hun kar te spannen

Foto: Ministerie 
van Financien
Verzekeraars die alleen hun eigen producten aanbieden, doen iets heel anders dan onafhankelijke assurantietussenpersonen. Daarom hoeven zij geen transparantie te geven over hun kostenstructuur. Als het aan het Verbond van Verzekeraars ligt, tenminste. Het VvV heeft in de visie waarin zij deze boute stelling doet, tevens aangegeven dat dit in lijn is met de uitgangspunten van het ministerie van Financiën. O ja, heren verzekeraars?

Het listige plan van het Verbond is natuurlijk niets meer dan een ordinaire poging om de interne kostenstructuur te verbloemen. Een leuke bijkomstigheid is dat zij hiermee concurrentievoordeel kunnen halen ten opzichte van het intermediair. En om de minister dan maar te suggereren dat ze hiermee precies doen wat hij wil, is natuurlijk stuitend. Want wie bewijst dat er bij verzekeraars intern geen perverse prikkels zouden zijn? Werknemers die gedeeltelijk worden betaald op basis van hun behaalde omzetten, bijvoorbeeld?

Dolksteek in de rug
Afgezien daarvan, de hele discussie over transparantie is bedoeld om de consument te beschermen tegen onjuiste keuzes. Het Verbond gaat er voor het gemak maar vanuit dat de consument prima in staat is zelf keuzes te maken en dus het verschil ziet tussen advies en verkoop. Hebben we dan niets geleerd van de woekpolisaffaire?

Het Verbond preekt uitsluitend voor eigen parochie. Maar erger: het verhaaltje dat de verzekeraars de minister op de mouw willen spelden, is een dolksteek in de rug van het onafhankelijke intermediair dat de verzekeraars juist groot heeft gemaakt. Helemaal als de minister het verhaal zou pikken. Daarmee zou hij de verzekeraars een vrijbrief geven om ondoorzichtige distributiekanalen op te zetten waarbij het consumentenbelang juist in het geding komt.

Wij nemen onze hoed dan ook diep af voor René Vos, eigenaar van Compleet Financieel Advies in Borkel en Schaft. Hij heeft de verzekeraars met wie hij zaken doet in een brief al laten weten dat hij de samenwerking zal opzeggen met alle tegenstanders van onafhankelijke adviseurs. De brief is c.c. gestuurd aan minister De Jager, de vaste Kamercommissie Financiën, de Consumentenbond en Tros Radar.

Mail de minister
Het absurde voorstel van het Verbond mag natuurlijk niet worden geaccepteerd door minister De Jager. Mail de minister daarom dat hij zich niet voor het karretje van de verzekeraars moet laat spannen en dat de gedachte achter transparantie op deze manier een wassen neus is.

Klik hier voor een voorbeeldmail

Geeft uw mailprogramma de tekst niet weer? Kopieer en plak dan de onderstaande tekst in het mailbericht:


Aan de minister van Financiën

Excellentie,

Met klem verzoek ik u om het statement van het Verbond van Verzekeraars van 18 januari jl. ten aanzien van het gelijke speelveld zoals gepubliceerd op hun website te verwerpen.

Ik verzoek u verder ook de verzekeringsmaatschappijen tot een transparante kostenstructuur te verplichten. Worden zij hiervan vrijgesteld, dan zou dit niet alleen concurrentievervalsing zijn, maar ook de gehele gedachte achter transparantie ondermijnen.

Wanneer u het statement van het Verbond van Verzekeraars zou omarmen, geeft u hiermee een vrijbrief voor advies- en verkoopkanalen waarin ondoorzichtige kosten en (perverse) verkoopprikkels kunnen zitten. Dit druist volledig in tegen de gedachte van de beloningstransparantie bij de aanschaf van financiële producten.

Graag verneem ik uw standpunt omtrent de visie van het Verbond van Verzekeraars  inzake de verschillen in level playing fields. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.


<uw naam>