Welkom


Blog van VerzekeringsNieuws met interviews, opinies en achtergronden bij van alles over verzekeringen en geld.

dinsdag 22 maart 2011

Autoverzekeraars discrimineren ouderen

Bent u ouder dan 64 en wilt u ook profiteren van de prijzenslag in autoverzekeringenland? Dan heeft u pech. Bijna 70 procent van de autoverzekeraars hanteert een leeftijdsgrens voor het sluiten van een nieuwe polis. Bij 40 procent kunt u niet meer terecht na uw 64ste, zo’n 30 procent stelt 74 als maximale leeftijd.  En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat  ouderen niet meer schade rijden dan automobilisten uit andere leeftijdsgroepen!

Mijn vader is 81 en rijdt nog steeds auto. Hij is al bijna 50 jaar all risk verzekerd en een snelle rekensom leert dat hij hiervoor, omgerekend naar hedendaagse maatstaven, in totaal zo’n 20.000 euro premie heeft neergeteld. Hij heeft in al die tijd 2 keer een schade gemeld van minder dan 1.000 euro, waarvoor hij ook 2 keer zijn eigen risico van 300 euro moest betalen. De autoverzekeraars hebben aan mijn vader dus ongeveer 19.000 euro verdiend. En nu is hij dus bij 70 procent van die verzekeraars, die hun zakken aan hem hebben gevuld, niet meer welkom als hij wil overstappen.

Premietoeslag
Ook ouderenbond PCOB is deze leeftijdsdiscriminatie een doorn in het oog. Niet alleen weigering, ook het doorberekenen van forse premietoeslagen boven een bepaalde leeftijd is een veel gehoorde klacht bij deze belangenorganisatie.

De PCOB vindt het ontoelaatbaar dat verzekeraars voor ouderen dergelijke drempels opwerpen. Uit onderzoek blijkt immers dat ouderen niet vaker dan andere leeftijdsgroepen een beroep doen op hun autoverzekering. Verder moet iedereen zich vanaf 70 jaar verplicht door een arts laten keuren om nog in aanmerking te komen voor een rijbewijs.

Om ouderen toch de mogelijkheid te bieden een autoverzekering af te sluiten zonder te worden gediscrimineerd, komt de PCOB daarom op korte termijn met een collectieve autoverzekering. Alle PCOB-leden die er gebruik van willen maken, worden zonder premietoeslag geaccepteerd. De enige voorwaarde is een geldig rijbewijs.

Fatsoen bestaat nog
Voor de goede orde: er zijn ook autoverzekeraars die zich niet bezondigen aan het weigeren van oudere automobilisten of hen torenhoge toeslagen doorberekenen. De ANWB, Avéro Achmea, Delta Lloyd, Ditzo, OHRA, RVS en Unigarant tonen dat verzekeraars wél fatsoen kunnen hebben.